Biblioterapija je način korištenja riječi tj. knjige u svrhu pokretanja psiholoških i duhovnih procesa. Riječ je “lijek” poznat još iz doba drevnih Egipćana i Grka, te drugih civilizacija. Koristi se za jačanje mentalnog zdravlja te kao pomoć u rješavanju zdravstvenih problema. Pjesme imaju moć prenijeti energiju potičući impuls kreativne i životne energije. Kratke price imaju snagu sugestije kroz koje prenose utjehu i smisao te imaju moć čišćenja emocija. Romani pružaju uvide u cjelovitost priče i događaja koji čitaču pruža mogućnost poistovjećivanja s likovima, pa time pronalaženje vlastitog smisla.

Aroma bibliotetrapija je spoj mirisa i riječi.
Miris je praiskonska poruka samog života, a
riječ je rezultat evolucije ljudskog iskustva.
Zajedno čine temelj života na kojem svaka
osoba može graditi ili mijenjati svoj život

ZAJUTRAK

ranom zorom se dižem
prvu kavu pijem
poteze rastežem
za mirisnim uljem posežem
redak neki ispišem
tako glad utažim
započnem novi dan
ostvarim još jedan san

Miris je jedan od najjačih osjetila čovjeka, iznimno važan za preživljavanje, reprodukciju, ugodu i komunikaciju. Kao takav ima snažno djelovanje na duh. Miris je misterij ljudskog iskustva. Gotovo svi ljudi koji udišu i doživljavaju mirise prebačeni su u neko „drugo vrijeme i mjesto“ Mirisi pojačavaju osjećaje, doživljaje i kvalitetu misli, što uz biblioterapiju može stvoriti potpuno novi pogled na emocionalne ili svakodnevne probleme.

Aroma bibliotetrapija je spoj mirisa i riječi. Miris je praiskonska poruka samog života a riječ je rezultat evolucije ljudskog iskustva. Zajedno čine temelj života na kojem svaka osoba može graditi ili mijenjati svoj život.

Ciljevi aroma biblioterapije:

  • Oslobađanje nakupljenih emocija, straha i napetosti
  • Stvaranje duhovne discipline koja omogućuje samorazumijevanje i samoopažanje
  • Razvijanje kreativnosti i izražavanja
  • Ohrabrivanje i stvaranje pozitivnog mišljenja
  • Kreativno rješavanje problema
  • Osvještavanje životne energije i smisla