Arometerapijska masaža, emocionalna refleksoterapija lica - Aromaface, obiteljske, sistemske i poslovne konstelacije s arhetipovima, aroma odgoj, aroma menadžment (poslovno savjetovanje), aroma art ( razvojna terapija kroz boje, mirise i apstraktno crtanje), aroma biblioterapija ( razvojna terapija kroz boje, mirise, kreativno pisanje).